3 islands

Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στήν Ἰκαρία

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία κατά τό εἰωθός ἀπό 30ῆς Ἰουνίου ἕως 2ας Ἰουλίου καί ἀπό 13ης ἕως καί 17ης Ἰουλίου 2017.

● Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 30ῆς Ἰουνίου 2017 χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Θέρμων Ἰκαρίας καί ἀκολούθως προεξῆρχε τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἀνά τήν Λουτρόπολιν τῶν Θέρμων.

● Τό Σάββατον 1η Ἰουλίου 2017 προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Καραβοστάμου Ἰκαρίας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας χοροστάτησε στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ πρώην Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου Ἠλία Τσαντέ στόν Ἱ. Ν.  Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, ἐνῶ ἀκολούθως τέλεσε τό βάπτισμα τῶν τέκνων  τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Ἀγγέλικα στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας.

● Τήν Κυριακή 2α Ἰουλίου 2017 προεξῆρθε τῆς θείας Λειτουργίας στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Γλαρέδων Ἰκαρίας.

● Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 13ης Ἰουλίου 2017 ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος στόν Ἅγιο Κήρυκο Ἰκαρίας, ὅπου χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἐκ τῶν κορυφαίων Κολλυβάδων Πατέρων τοῦ Κινήματος τῆς Φιλοκαλικῆς Ἀναγέννησης, τῶν καί Κτιτόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι  ὄχι μόνο διῆλθαν ἀπό τήν Ἰκαρία, ἀλλά ἀνήγειραν καί τήν πλησίον τῶν χωρίων τους τήν Ἱ.Μ.Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν περιοχή Λευκάδα Ἁγίου Κηρύκου, ἡ ὁποία σύντομα κατέστη κέντρο πνευματικῆς ἀναγέννησης τῶν Ἰκαρίων.

●Τήν Παρασκευή 14ην Ἰουλίου 2017 συνεκάλεσε στό Ἐπισκοπεῖο Ἁγίου Κηρύκου Σύναξη τῶν Ἱερέων Ἐφημερίων καί τῶν τριῶν Ἀρχιερατικῶν περιφερειῶν Ἁγίου Κηρύκου, Εὐδήλου καί Ῥαχῶν Ἰκαρίας. Στή διάρκεια τῆς Συνάξεως, ἀφοῦ ἐνημέρωσε τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους πάνω σέ θέματα διοικητικῆς φύσεως, ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν ἀναγκαιότητα ἀναβαθμισμένης ἐσωτερικῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἱερέως στή σύγχρονη ἐποχή καί συνέστησε πατρικῶς τήν ἐντατικότερη προσπάθεια ὅλων, ὥστε καί ἡ ἱερουργία τῶν θείων Μυστηρίων νά γίνεται κατά τάξιν καί εὐσχημόνως, ἀλλά καί νά ἀναβαθμίζεται ἡ πνευματική ζωή καί παρουσία τῶν Κληρικῶν μας

●Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 14ης Ἰουλίου 2017 χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων.

 ●Τό Σάββατον 15ην Ἰουλίου 2017 λειτούργησε εἰς τόν  πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης

 

● Τήν Κυριακή 16ην Ἰουλίου 2017, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων Γρηγορίου τοῦ Γραβανοῦ καί Σισώη τοῦ Πνευματικοῦ λειτούργησε στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἰκαρίας. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος εὐχαρίστησε ὅλους, ὅσους προσέτρεξαν νά προσκυνήσουν μέ εὐλάβεια τά ἱερά Λείψανα τῶν ὁσίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν καί κοιμήθηκαν στήν Ἱερά Μονή καί φανερώθηκαν διά τῶν λειψάνων τους κατά τρόπο θαυμαστό στή διάρκεια ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν στό Καθολικό τῆς Μονῆς καί τέλος συνεχάρη τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου Εὐνίκη, ἡ ὁποία μέ τή συμπαράσταση ὅλης τῆς Ἀδελφότητος, ἐνηγκαλίσθησαν τήν Ἱ. Μ. Ευαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδας καί ἐφρόντισαν, ὥστε νά γίνουν ὅλα μέ τη χάρη τοῦ Θεοῦ «κατά τάξιν καί εὐσχημόνως», παρέχοντας στούς προσκυνητές καί τήν παραδοσιακή κολλυβαδική φιλοξενία.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Μαρίνης Ἀρεθούσης

● Τήν Δευτέρα 17η Ἰουλόυ 2017 χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας, παρουσῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ Κράτους καί τῆς Νήσου, προέστη τῆς Δοξολογίας καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως, πού ἔλαβαν χώρα στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν της 105ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό.

●Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι τή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος συνεκάλεσε τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Ἰκαρίας «Ἡ Στέγη τῆ Παναγίας», ἐνῶ εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς τοπικές Ἀρχές, τόν κ. Ἔπαρχο Ἰκαρίας καί τόν κ. Δήμαρχο Ἰκαρίας, μέ μέλη τοῦ Δημοτικού Συμβολίου Ἰκαρίας, μέ μέλη Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί ἁπλούς Χριστιανούς πρός ἐπίλυσιν διαφόρων θεμάτων.


Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31