3 islands

ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Τήν Παρασκευή 16η Ἰουνίου 2017 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο στόν ὑπό ἀνέγερσιν νέον Ἱερόν Ναόν πρός τιμήν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τοῦ νεοφανοῦς Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, στήν θέση «Λιβαδάκι», στά περίχωρα τῆς Ἐνορίας τῆς Ἀμπέλου.

Μετά τό πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, Σεβασμιώτατος συγκινημένος τόνισε τά ἐξῆς: «Ἕνα ἀπό ἐτῶν ὄνειρό μας σήμερα γίνεται πραγματικότητα, καθώς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὕπαρξη ἑνός Ἱεροῦ Ναοῦ στό συνοικισμό Λιβαδάκι, γιά τήν λειτουργική ἐξυπηρέτηση τῶν κατοίκων, ἰδίως κατά τούς θερινούς μῆνες, ἀλλά καί γιά τήν πνευματική τόνωση τοῦ ὀρθοδόξου συναισθήματος τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας, πού καθημερινῶς διέρχονται ἐκ τῆς παραπλησίου ἐθνικῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Βαθέος Καρλοβασίων.

Βέβαια μέ τήν γενικότερη βαθύτατη οἰκονομική κρίση κάτι τέτοιο ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο. Ὅμως τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστί»

Ἐντελῶς ἀναπάντεχα λοιπόν στήν πανήγυρι τοῦ Ἱ. Ν. Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου Ἀμπέλου καί μετά τήν θεία Λειτουργία εἰς τό κεντρικό καφενεῖο τοῦ Χωριοῦ, ἄκουσε τήν ἐπιθυμία μου ὁ μακαριστός πλέον συντοπίτης μας Κωνστανῖνος Ρουσσάκης, πού εἶλκε τήν καταγωγήν ἐξ Ἀμπέλου, ἀλλά διέμενε εἰς ΗΠΑ καί διακρινόμενος γιά τήν βαθειά του πίστη στόν Χριστό καί τήν ἀγάπη του πρός τό Χωριό, ἀλλά καί τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ἐντελῶς αὐθόρμητα ἀνακοίνωσε ἐνώπιον ὅλων τήν δωρεάν τοῦ οἰκοπέδου του στή θέση «Λιβαδάκι» πρός ἀνοικοδόμηση ἑνός μικροῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Χρειάσθηκαν μῆνες καί χρόνια γιά νά ξεπερασθοῦν τά διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα. Μάλιστα μετά ἀπό τηλεφωνική ἐπικοινωνία μετά τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἀμπέλου π. Χριστοδούλου Κλεάνθους ὁ μακαριστός κ. Ρουσάκης ἀπέστειλε καί χρηματικό ποσό ἀναλαμβάνοντας ἔτσι καί τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀμέσως κινήθηκαν οἱ διαδικασίες, ἀλλά δυστυχῶς ὁ δωρητής καί κτίτωρ ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου διά τόν Οὐρανόν. Καθηκόντως ἐμεῖς προχωροῦμε καί σήμερα θέτουμε τόν θεμέλιο λίθο, πρός ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἀλλά καί τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί σύντομα ἐλπίζουμε νά τόν παραδώσουμε πρός δόξαν καί λατρείαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί πρός τιμήν τῶν θεραπόντων Ἁγίων μας, γιά τόν ἁγιασμό, τήν παραμυθίαν καί τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ὀρθοδόξου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἐκφράζομεν τήν ἄπειρη εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας Ἰησοῦν Χριστόν. Θερμές εὐχαριστίες πρός τόν ἀείμνηστο κτίτορα Κωνσταντῖνο Ρουσάκη, τοῦ ὁποίου τήν μακαρία ψυχή εὐχόμεθα νά ἀναπαύει ὁ Χριστός ἐν χώρᾳ ζώνταν καί ἐν σκηναῖς δικαίων του.

Εὐχόμεθα δέ καί τήν χάρι καί εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ μετά τῶν πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων μας στούς οἰκείους καί συγγενεῖς τοῦ δωρητοῦ, τούς περιοίκους τοῦ ἱεροῦ Αὐτοῦ Παρεκκλησίου καί ὅλους τούς καθοἱονδήποτε τρόπον συντελοῦντας στήν ἀνέγερσιν αὐτοῦ». 001002003ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ 001

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30