3 islands

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ (13-20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

IcarianRevolution1912

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία ἀπό 13 ἕως καί 20Ἰουλίου 2014.

Κατά τήν ὀκταήμερη παραμονή του στήν Ἰκαρία:

● Ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος στόν Ἅγιο Κήρυκο Ἰκαρίας, ὅπου ἐνημερώθηκε γιά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τοῦ προγράμματος λατρευτικῆς ἐξυπηρέτησης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί εἶχε συνεργασία γιά θέματα ἀφορῶντα στήν ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς (14/7)

 

● Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 14/7 προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας καί ἐν συνεχείᾳ τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῶν Ἁγίων, ἐνῶ τήν ἑπομένη, Τρίτη 15ην Ἰουλίου ἐλειτούργησε εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναό.

● Τήν Τετάρτη 16ην Ἰουλίου συνεκάλεσε στόν Ἅγιο Κήρυκο Γενική Σύναξη τῶν Ἱερέων τῶν τριῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν, Ἁγίου Κηρύκου, Εὐδήλου καί Ῥαχῶν Ἰκαρίας, εἰς τούς ὁποίους, ἔδωσε συμβουλές γιά τήν ποιμαντική διακονία τους κατά τήν περίοδον τοῦ θέρους καί διένειμε σ' αὐτούς τόν προσκυνηματικό ὁδηγό τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἰκαρίας, πού πρόσφατα ἐξεδόθη πρός διανομήν ἀπό μέρους τους στούς πολυπληθεὶς ἐπισκέπτες τοῦ Νησιοῦ.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στήν Γενική αὐτή Σύναξη ὁ Σεβασμιώτατος ἐξῆρε τήν σπουδαιότητα τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου πού διεξάγει ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία μέ τή διανομή τροφίμων καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης ἀπό τό Κοινωνικό της Παντοπωλεῖο «ΑΓΑΠΗ», ἐνίοτε καί σέ συνεργασία μέ κοινωνικούς φορεῖς, πρός ἀνακούφισιν τῶν ἀπόρων οἰκογενειῶν τῶν Νησιῶν μας, ἐνῶ ἐζήτησε ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τῶν τριῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τήν συνεργασία τους γιά τήν κατα δύναμιν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν μας, ἀλλά καί φιλότιμη συμπαράστασή τους πρός ἀρτιωτέραν κάλυψιν τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν κατοίκων, ἀλλά καί τῶν πολυπληθῶν ἐπισκεπτῶν τῆς Ἰκαρίας, ἕνεκα τῶν συνεχῶς αὐξανομένων Ἐφημεριακῶν κενῶν.

20140714 204702

● Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 16ης Ίουλίου 2013 προέστη τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ γιά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Μαρίνης εἰς τόν Ἱ.Ν.Ἁγίων Ἀναργύρων Θέρμων Ἰκαρίας καί ἀκολούθως, προσκεκλημένος ὑπό τοῦ κ.κ. Χριστοδούλου Σταυρινάδη, Δημάρχου Ἰκαρίας καί τοῦ Συλλόγου Φεστιβάλ Ἰκαρίας παρηκολούθησε ἑορταστική ἐκδήλωση στήν πλατεία τοῦ Ἁγίου Κηρύκου.
● Τήν Πέμπτη 17 Ἰουλίου τό πρωϊ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μαρίνης ἐλειτούργησε στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἰκαρίας καί ἀκολούθως προέστη τῆς Δοξολογίας καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως, πού ἔγιναν στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν της 102ας ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό.(17 Ἰουλίου 1912)

● Τήν ἑπομένη ἡμέρα Παρασκευή 18 Ἰουλίου τό πρωϊ συνεργάσθηκε μετά τοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Στυλιανοῦ Παρημέρου Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἁγίου Κηρύκου γιά τρέχοντα ζητήματα καί ἀνεχώρησε γιά τήν Βόρειο Ἰκαρία. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας συναντήθηκε μετά τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ῥαχῶν, Αἰδ/του Πρωτ. Στυλιανοῦ Κοτσορνίθη καί συνεργάσθηκε γιά θέματα σχετικά μέ τίς Ἱερές Μονές Ὁσίας Θεοκτίστης Πηγῆς καί Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Μαυριάνου, ὡς καί γιά θέματα σχετικῶς μέ τήν ἐξυπηρέτηση τῶν κενῶν Ἐνοριῶν, λόγῳ ἔλλειψης Ἐφημερίων-Ἱερέων.

●Ἀκολούθως μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Μοντέ, ὅπου κατέλυσε καί εἶχε συνεργασία τόσο μέ τόν ἐγκαταβιοῦντα σ' αὐτήν Παν/το Ἱερομόναχο π. Εὐφρόσυνο, ὅσο καί μέ τόν Αἰδ/το Πρεσβ. Πρόδρομο Καλογρίδη γιά θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν ποιμαντική τους διακονία

● Τό Σάββατο 19/7 τό πρωϊ εἶχε συνεργασία μέ φορεῖς τῆς Βόρεια Ἰκαρίας, ἐνῶ συναντήθηκε καί μέ τόν νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Ἰκαρίας κ. Στ. Σταμοῦλο, τον ὁποῖον συνεχάρη γιά τήν ἐκλογή του.

● Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 19/7 ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη εἰς τούς Βρακάδες καί χοροστάτηε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού καί ἀκολούθως εἶχε συνάντηση μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ κάι ἐπελήφθη διαφόρων θεμάτων τῆς ἁρμοδιότητος του.

●Τήν Κυριακήν 20 Ἰουλίου ἐλειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιού Καρεῶν ( Καρυδιῶν) Ῥαχῶν καί τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρα ἀνεχώρησε γιά τήν Σάμο.

● Στή διάρκεια τῆς πολυήμερης παραμονῆς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος ἐκτός τῶν ἄλλων εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς Ἀρχές τῆς Νήσου διά ἀπό κοινοῦ ἐνδιαφέροντα θέματα, καθώς καί μέ μέλη τῆς Πανικαριακῆς Ἀδελφότητος Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί Ἀθηνῶν καί μέλη Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί ἁπλούς Χριστιανούς πρός ἐπίλυσιν θεμάτων τους.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30