3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΜΗΝΥΜΑΤΑ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Εἶναι γεγονός, ὅτι τόν τελευταῖο καιρό οἱ Χιλιαστές, οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἀποθρασύνθηκαν στά Νησιά μας καί περιοδεύουν στίς πόλεις καί τά χωριά μας κηρύσσοντας διεστραμμένη τήν Ἁγία Γραφή καί διδάσκοντας τίς αἱρετικές τους πλάνες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες τίς υἱοθέτησαν ἀπό τίς μεγαλύτερες καί καταδικασμένες ἀπό τήν Ἐκκλησία αἱρέσεις, ὅπως ὁ Ἀρειανισμός, οἱ Πνευματομάχοι, οἱ Εἰκονομάχοι καί ἄλλοι.


Ἀναπτερώνουμε τό ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ Λαοῦ μας μέ τήν διάφώτιση ὅλως καί ἰδίως ὅσων ἀγνοοῦν ἤ ἀδυνατοῦν νά πιστεύσουν, ὅτι ἀποτελοῦν ἀνά πᾶσαν στιγμήν ὑποψήφια θύματα τῶν τεραστίων οἰκονομικῶν συμφερόντων τῆς μετοχικῆς φυλλαδικῆς Ἐταιρείας «Σκοπιά», καθώς ὕπουλα καί μεθοδικά διανέμουν φυλλάδια, ἀπό σπίτι σέ σπίτι ἀπό γειτονιά σέ γειτονιά, φθάνοντας μέχρι καί τόν τελευταῖο οἰκισμό μας μέχρι καί τά μανδριά ἀκόμη. Προσφάτως μάλιστα διανέμουν ἕνα φυλλάδιο στό ὁποῖο διερωτῶνται ἀν μποροῦν νά ξαναζήσουν οἱ νεκροί; Διερωτῶνται βέβαια διότι οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής, όπως παλιά οι αἱρετικοί Θνητοψυχίτες. Γι' αυτούς ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα. Ὅ,τι ονομάζουν ψυχή, εἶναι ἁπλῶς η ζωή, ὅπως ακριβώς συμβαίνει μέ τη ζωή των ζώων. Πεθαίνοντας δηλαδή κατ' αὐτούς ο άνθρωπος περιέρχεται στην ανυπαρξία καί ἐκμηδενίζεται. Ὁ Θεάνθρωπος ὅμως Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, πρίν ἀναστήση τόν Λάζαρο ἔδωσε ἀπάντηση στήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν μετά θάνατον ζωή καί πώς ὁ ἄνθρωπος δέν σταματᾶ νά ζεῖ, ὅταν εἶναι ἑνωμένος μαζί Του: «Ἐγώ είμαι η ανάσταση και η ζωη. Εκείνος που πιστεύει σ' Ἐμένα, κι αν πεθάνη σωματικώς, θα ζήση πνευματικώς στην μακαρία ζωή, θα λάβη δε αναστημένο, άφθαρτο και αιώνιο το σώμα του. Και καθένας που ζεῖ στην παρούσα ζωή και πιστεύει σ' Ἐμένα, δεν θα πεθάνη ποτέ, αλλά θα ζη πνευματικώς στον αιώνα, ο δε σωματικός του θάνατος θα είναι η γέφυρα, που θα τον μεταφέρη στην αιωνιότητα» (Βλ. Ἰω. ια, 25-26).
Μέ τήν εὐκαιρία ὅμως αὐτή θά ἤθελα νά ὑπενθυμίσω πολύ συνοπτικά καί πρός ἐνημέρωσιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας, ὅτι Οι Χιλιαστές ἀπορρίπτουν τήν πίστη στόν Τριαδικό Ἕνα ἀληθινό Θεό. Ἀρνούνται τη θεότητα του Χριστού μας και διδάσκουν πως είναι κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα του Θεού, ὅπως καί ὁ αἱρεσιάρχης Ἄρειος δίδασκε, πού καταδικάστηκε ἀπό τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (Κωνσταντινούπολη 325μ.Χ.). Θεωροῦν, ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν εἶναι Θεός ἀλλά ἐνεργός δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἀρνοῦνται τήν τιμή στήν Παναγία μας καί τήν ὑβρίζουν. Βλασφημοῦν τούς Ἁγίους μας καί τόν Τίμιο Σταυρό, γι' αὐτό καί ποτέ δέν κάνουν τόν σταυρό τους. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην Εκκλησία. Αρνούνται τη σωστική χάρη των μυστηρίων. Πολεμούν και διαβάλλουν τους κληρικούς.
Θά δοθεῖ ἡ εὐκαιρία στό ἑπόμενο χρονικό διάστημα μέσα ἀπό ὁμιλίες καί κηρύγματα νά 'ποῦμε πολλά περισσότερα. Γι' αὐτό δέν πρέπει νά ἀφήνουμε ἀνεκμετάλλευτες τίς εὐκαιρίες, που μᾶς δίδονται γιά νά γνωρίζουμε τήν πίστη μας καί νά μποροῦμε νά ὑπερασπιζόμαστε τήν πνευματική μας ζωή καί τήν ἐλευθερία μας.
Ἐπιθυμῶ δέ πρίν κλείσω, νά ἐπιστήσω σέ ὅλους τήν προσοχή διότι οι Χιλιαστές, μᾶς παρουσιάζονται με διάφορα ονόματα. Είναι κι αυτό ένα από τα πολλά τεχνάσματά τους. Αλλάζουν συχνά όχι μόνο ονόματα αλλά και διδασκαλία, όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους. Τελευταῖα ὀνομάζονται ὄχι μόνο Μάρτυρες, ἀλλά Χριστιανοί Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, ἐνῶ κατ' οὐσία, αὐτά πού πιστεύουν γιά τόν Χριστό τούς κατατάσσει μέ τούς αἱρετικούς, ὡς ἀντιχρίστους.
Ἐπίσης μιά πού λέμε γιά τό ὄνομα, πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι τό ὄνομα Ἰεχωβᾶ, ὡς λέξη δέν ὑπῆρξε ποτέ στήν Ἁγία Γραφή, καθώς προέρχεται ἀπό τήν λέξη Γιαχβέ, πού μεταφράζεται, ὡς Ὁ Ὤν: Αὐτός πού ὑπάρχει, Ὁ Κύριος, καί εἶναι τό ὄνομα, μέ τό ὁποῖο συστήθηκε ὁ Θεός στόν Μωϋσῆ. Αὐτά τά ὀνόματα χρησιμοποιοῦνται καί στήν Καινή Διαθήκη καί μάλιστα ἡ λέξη «Κύριος» κατ' εξοχήν για το Χριστό. Στήν Ἀποκάλυψη γράφει ἐπί παραδείγματι: «ο ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος (α΄4). Ἐξάλλου οι Ἀπόστολοι δεν παρέδωσαν στους χριστιανούς τη χρήση του ονόματος Ιεχωβά για το Θεό, αλλιώς αυτό θα αναφερόταν στην Καινή Διαθήκη. Οἱ Χιλιαστές βέβαια στήν Ἁγία Γραφή, πού ἔχουν σέ δική τους ἔκδοση καί μέ δική τους μετάφραση, τήν μετάφραση τοῦ νέου κόσμου, ἐμφανίζουν ἀπό τό πουθενά συνεχῶς τό ὄνομα Ἰεχωβᾶ. Ἄν λοιπόν ἐρωτοῦν γιατί δέν ὑπάρχει στό αὐθεντικό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού χρησιμοποιεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί ὅλοι ἐμεῖς, τούς ἐρωτᾶμε κι ἐμεῖς νά μᾶς 'ποῦν ἐκεῖνοι πού τό βρήκαν καί μάλιστα ὄχι Γιαχβέ, ὅπως εἶναι τό ἱερό τετραγράμματο, ἀλλά Ἰεχωβᾶ, χρησιμοποιώντας τά φωνήεντα ἀπό τό ἄλλο ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τό Ἀδωνάϊ, πού ἀναφέρεται στήν Ἑβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, στό μασοριτικό κείμενο ὅπως λέγεται. Κι ἀκόμη γιατί δέν ἀναφέρεται καί τό ὄνομα Ἀδωνάϊ; Γιατί δέν ἀναφέρεται καί τό ὄνομα Ἐλοχείμ, ἀφοῦ καί μέ τά τρία ὀνοματα καλεῖται ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη μέ ἔντονη ἐναλλαγή τους μάλιστα κατά τήν ἀφήγηση τῆς Δημιουργίας στό Α΄κεφάλαιο τῆς Γενέσεως; καί γιατί δέν ὑπάρει καμμία ἀνάλογη ἀναφορά τῆς λέξης Ἰεχωβᾶ σέ ἔντυπες Ἁγίες Γραφές πρίν τήν ἐμφάνισή τους ὡς ὀργάνωσης ὑπό τόν Καρολλο Ρῶσσελ τό 1881 στήν Ἀμερική;
Κι ἀς μᾶς ποῦν ἀκόμη ἀπό ποιόν πῆραν τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, ὤστε νά ἐπέμβουν καί νά διαστρεβλώσουν τά ἱερά κείμενα καί νά διδάσκουν τήν αἵρεση; Ἡ Ἁγία Γραφή συστήθηκε σέ σῶμα μέ τήν Παλαιά Διαθήκη νά ἔχει 49 βιβλία καί τήν Καινή διαθήκη νά ἔχει 27 βιβλία, μέ ἀπόφαση τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τό 691/692 στήν Κωνσταντινούπολη, πού συγκρότησε ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία μας! Τοῦτο ἀποδέχονται κι ἄλλες Ἐκκλησίες, ἀκόμη κι οἱ διάφορες ὁμολογίες καί αἱρετικές Χριστιανικές παραφυάδες, πλήν τῶν Χιλιαστῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Διότι ἐκεῖνοι ἐνῶ ἔλαβαν μέν τήν Ἁγία Γραφή ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία μας, ἀπορρίπτουν τήν Ἐκκλησία μας, ἀλλά κρατοῦν τό ἔργο της. Ἀπορρίπτουν τήν πίστη καί τη ζωή τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλά λαμβάνουν τόν καρπό τους, πού συγκροτήθηκε μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖο ἐπίσης ἀρνοῦνται. Κι ἐνῶ ἐμφανίζονται στήν Ἱστορία μόλις στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα, ἔχουν τό θράσος νά ἐπεμβαίνουν στό ἱερό Κείμενο καί νά τό διορθώνουν, ὅπως συμφέρει τήν ψευτοδιδασκαλία τους, ἀντικαθιστώντας τίς ὀνομασίες τοῦ Θεοῦ μέ τήν λέξη Ἰεχωβᾶ καί ἔχουν καί τήν ἀπαίτηση νά ἀναγνωρισθεῖ τό δίκαιο καί τό ὀρθόν τοῦ πράγματος.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί εξ αρχής, δέν ὀνομάζουμε τόν Θεό Ἰεχωβᾶ ἤ Γιαχβέ, διότι οὔτε Ἑβραϊκά μιλᾶμε, ἀλλά οὔτε καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι μας δίδαξαν κάτι τέτοιο, ὅπως συνέβη μέ τίς λέξεις Ἀμήν καί Ἀλληλούϊα, πού εἶναι μέν ἑβραϊκές, ἀλλά καί ἀποστολοπαράδοτες μέσα στή θεία Λατρεία. Ἄς γνωρίζουν ὅμως οἱ Χιλιαστές Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅτι καί ἡ λέξη Γιαχβέ στόν Θεάνθρωπο Κύριό μας ἀναφέρεται. Ἐκεῖνος ὁμιλεῖ στόν Μωϋσῆ καί ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη ὡς ἄσαρκος Λόγος καί στήν Καινή ὡς ὁ ἔνσαρκος ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό καί ἡ λέξη Ὁ Ὤν βρίσκεται στο φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ, καί ἀποτελεῖ γιά ἐμᾶς τήν αποκάλυψη του Θεού προς τον Λαό Του καί ὁπωσδήποτε ἀναφέρεται καί στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, καθώς διά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐννοοῦμε τόν Τριαδικό Θεό, ἀφοῦ ὁ Θεάνθρωπος Χριστός εἶναι «ἡ εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου» (Κολ. α, 15).
Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Κύριος μας ζητά ν' αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Επομένως και τους Χιλιαστές, που έπεσαν θύματα μιάς καταχθόνιας προπαγάνδας. Λυπούμαστε βαθιά γιατί πρόδωσαν την πίστη τους κι απομακρύνθηκαν από την αλήθεια του Χριστού. Εκείνο που θέλουμε και προσευχόμαστε, είναι να τους φωτίσει ο Θεός να επιστρέψουν στο φώς και στην ορθή πίστη. Αν κάτι αποστρεφόμαστε, αυτό δεν είναι οἱ ἄνθρωποι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», αλλά οι φρικτές αιρέσεις που υποστηρίζουν και προσπαθούν με πείσμα να μας επιβάλλουν.
Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Ἀνήκουμε στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία που κράτησε ανόθευτη κι απαραχάρακτη την αλήθεια, την οποία αποκάλυψε στους ανθρώπους ο Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός και μας παρέδωσαν οι Απόστολοι του. Αυτό ασφαλώς αποτελεί για μας ένα υψηλό προνόμιο και μια μεγάλη τιμή. Ταυτόχρονα όμως, καί μιά μεγάλη ὑποχρέωση: να γνωρίζουμε την πίστη μας, τήν ζωή καί τήν διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ὥστε νά λατρεύουμε τόν Κύριός μας «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» (Ἰω. δ, 23).

Μετ' εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31