3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ekklisia-geniko-44.webp

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἶναι ἡ πιό κατανυκτική, ἡ πιό πνευματική, ἡ πιό ὡραία περίοδος τοῦ ἔτους.

Καλούμαστε πιό σοβαρά, πιό ὑπεύθυνα, πιό ὥριμα νά δοῦμε τό σπουδαίο θεμά της σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας καί νά προετοιμασθοῦμε γιά τή μεγάλη ἑορτή τοῦ Πάσχα, γιά ἕναν ἀληθινό καί πνευματικό ἑορτασμό.

Ἕνας ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας καί συγκεκριμένα τό δοξαστικό τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς ἀρχίζει μέ τά ἑξῆς λόγια ‘’ Ἔφθασε καιρός, ἥ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή…’’. Λίγο πρίν οἱ ὕμνοι, μᾶς παρουσιάζουν τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή ὡς στάδιο ἀρετῶν, στό ὁποῖο ὅσοι θέλουν μποροῦν νά εἰσέλθουν καί ν’ἀγωνισθοῦν. Καί στή συνέχεια ὁ ὑμνωδός μᾶς λέει πώς ἔφθασε ὁ καιρός γιά ν’ἀρχίσουν οἱ πνευματικοί ἀγῶνες, τά πνευματικά ἀθλήματα.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός γιά μιά τέτοια ἀρχή. Διότι τήν περίοδο αὐτή ὅλα βοηθοῦν, ὥστε ἡ ψυχή νά ξεκινήσει πιό ἐντατικά, πιό συστηματικά. Νά ξεκινήσει καί πάλι τόν ἀγώνα μιά καί σέ ὅλη του τή ζωή ὁ πιστός καλεῖται ν’ἀγωνίζεται καί ν’ἀνεβεῖ πνευματικά. Νά θέσει στόχους συγκεκριμένους πού θέλει νά πετύχει μέ τίς κατάλληλες συμβουλές τοῦ Πνευματικοῦ της καί νά προχωρήσει.

Τό Σάββατο παραμονή τῆς Κυριακῆς της Τυρινῆς ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς παρουσιάζει τούς Ὀλυμπιονίκες,  ‘’τούς ἐν ἀσκήσει διαλάψαντας Ἁγίους’’. Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἀκοῦμε τόν θρῆνο τοῦ προπάτορά μας Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος δέν τήρησε τήν ἐντολή τῆς νηστείας καί ἐξορίσθηκε ἀπό τόν Παράδεισο.

Καί, ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα, εἶναι ἡ δική μας σειρά, τοῦ καθενός μας. Ξεκινᾶ ὁ ἀγώνας. Μόνο πού σ’αὐτό τό στάδιο, δέν ὑπάρχουν κερκίδες. Ὅλα τα γνήσια παιδιά τῆς Ἐκκλησίας κατεβαίνουν στό στάδιο, ἀθλοῦνται. ‘’Οἱ βουλόμενοι’’. Ὅσοι θέλουν. Πρέπει νά τό θέλει κανείς πολύ, νά τό θέλει μέ τήν καρδιά του, διότι ὁ ἀντίπαλος δέν εἶναι εὔκολος, εἶναι ὁ κακός ἐαυτός μας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μόνιμο χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα εἶναι ἡ συνεχής μετάνοια, ἡ ἀνόρθωση, ἡ ἀνανέωση, ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἐγωπάθειας. Θεωρεῖται ἡ σπουδαιότερη ἀπό τίς ἀρετές, γιατί μᾶς ἀνορθώνει ἀπό τήν πτώση καί μᾶς ἀνοίγει τόν δρόμο τῆς σωτηρίας. Γράφει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος ‘’Ἔφ’ ὅσον ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί καί κανένας δέν μπορεῖ νά ξεφύγει τούς πειρασμούς, ἄρα καμιά ἀπό τίς ἀρετές δέν εἶναι σπουδαιότερη ἀπό τή μετάνοια. Γι’αὐτό καί ποτέ δέν τελειώνει. Εἶναι ἰσόβια. Μέχρι τό θάνατο’’.

Δέν ὑπάρχει, λοιπόν, πνευματική ζωή καί ἀνανέωση χωρίς μετάνοια. Εἶναι τό δραστικό ἀντίδοτο κατά τῆς φθορᾶς. Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ παλαίωση τῆς ψυχῆς. Ἡ μετάνοια ἡ κάθαρση καί ἀνακαίνιση. Ἡ ἁμαρτία τραυματίζει. Ἡ μετάνοια θεραπεύει. Ἡ μία προκαλεῖ θλίψη, στενοχώρια, ἀπελπισία. Ἡ δεύτερη εἶναι πηγή βαθιᾶς χαρᾶς, ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας. Φυσικό εἶναι ὁ ἄνθρωπος νά πέσει. Ἀφύσικο εἶναι νά παραμείνει στήν πτώση. Ἡ ἀπογοήτευση ἀπό ὁποιαδήποτε πτώση δέν ἔχει καμιά θέση στήν ψυχή τοῦ Χριστιανοῦ.     

Αὐτό τονίζουν συνεχῶς οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί καλοῦν στούς πνευματικούς στίβους, σέ νικηφόρους ἀγῶνες, στήν πιό μεγάλη νίκη πού σηματοδοτεῖται ἀπό τήν μετάνοια.

Ἡ σκέψη πώς ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ὅλοι οἱ πιστοί θά βρίσκονται σέ ἀγώνα τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ‘’μιά ψυχή συναθλοῦντες’’ (Φιλιπ. α΄, 27), θά ἐνισχύει τόν ἀγώνα μας. Ἕνας πνευματικός συναγερμός θά ξεσηκώσει ὅλους. Αὐτή ἡ πνευματική συνάθληση, θά παρακινεῖ καί τούς πιό νωθρούς κάτι νά κάνουν, κάτι νά προσφέρουν στόν προσωπικό τους ἀγώνα.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή προβάλλει μπροστά μας τίς ὄμορφες κορυφές τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγνότητας. Ὄμορφες πού ἀπαιτοῦν ὅμως προσπάθεια, ἀγώνα. Ἀλλά τόσο ἀπαραίτητες σέ μιά ἐποχή τοξινωμένη ἀπό τά πνιγηρά καυσαέρια τοῦ αἰσθησιασμοῦ, τῆς ὑλιστικῆς ζωῆς. Μᾶς καλεῖ πέρα καί πάνω ἀπό τίς καθημερινές μικρότητες στίς καθαρές κορυφές τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἠθικῆς καθαρότητας.

Ἅς παρακαλοῦμε τόν Κύριο, νά αὐξάνει συνεχῶς τήν πίστη μας καί νά μᾶς ἀξιώσει νά ὁλοκληρώσουμε αἴσια καί καρποφόρα τόν ἀγώνα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.

Τήν εὐκαιρία αὐτή ὅλοι μας ἅς τήν ἐκμεταλλευθοῦμε, γιά νά κάνουμε ἕνα βῆμα μπροστά καί ἕνα ἅλμα στήν πνευματική ζωή, γιά νά φθάσουμε λαμπροφόροι στήν Ἀνάσταση πού προσμένουμε! 

Μέ πατρική ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31