3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ἐνώπιόν μας μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση τό ἱερώτατο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καθώς σήμερα ἑορτάζουμε τήν Κοίμησή της καί τήν μετ' αὐτήν μετάστασή της στούς Οὐρανούς, ἡ ἐναλλάξ τέλεση τῶν δύο παρακλητικῶν κανόνων αὐτές τίς ἡμέρες ὑπενθυμίζουν σέ ὅλους μας, πώς ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ μεγάλη σύμμαχος τῆς ζωῆς μας, ἡ ὑπέρμαχος στρατηγός στούς εἰρηνικούς πολέμους, πού διεξάγουμε στή ζωή μας, ἐναντίον τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας, ὄχι μόνο γιά νά ζήσουμε, ἀλλά τελευταία καί γιά νά ἐπιβιώσουμε. Ἡ Παναγία μας ἀποτελεῖ γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κάθε ἐποχῆς τήν καταφυγή, τήν προστασία καί τήν ἀμετάθετη ἐλπίδα του.

 

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός στίς δύσκολες στιγμές τοῦ Πάθους, λίγο πρίν ὡς ἄνθρωπος ἐκπνεύσει, ἀπό τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ ἐμπιστεύθηκε στήν Παναγία μας τόν ἠγαπημένο μαθητή Του Ἰωάννη καί στό πρόσωπό του, ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Κατέστησε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τήν Παναγία Μητέρα Του, Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Καθώς ὁ ἴδιος Χριστός εἶναι ὁ «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» (Ῥωμ. η΄26) συνεπῶς ἡ Παναγία Μητέρα Του εἶναι Μητέρα μας καί ἐμεῖς παιδιά της.

Ἀπό τίς Εὐαγγελικές διηγήσεις μάλιστα, ἀλλά καί ἀπό πολλά κείμενα τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεώς μας τῶν ἀποστολικῶν ἀκόμη χρόνων ἀντιλαμβανόμαστε, πώς ἡ Παναγίας μας ὄντως ἀποτελοῦσε τήν καταφυγή, τό στήριγμα, τήν ἐλπίδα τῶν Χριστιανῶν, καθώς μέ τήν δυνατή προσευχή της, τό ἁπλό της λόγο καί κυρίως μέ τήν σιγή τῆς διακριτικῆς της παρουσίας ἐνίσχυε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα καί καθιστοῦσε φανερή τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μάλιστα γιά νά στερεώσει αὐτήν τήν ἀλήθεια στήν καρδιά καί τήν πίστη ὅλων μας συνεκάλεσε τό 431μ.Χ. στήν Ἔφεσο τήν Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία διεκήρυξε στήν Οἰκουμένη, πώς πραγματικά ἡ Παναγία μας συνέλαβε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί ἐγέννησε τόν Θεόν, τόν Κυριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ἔναντι ὅλων ἐκείνων τῶν αἱρετικῶν, παλαιοτέρων καί νεωτέρων, πού ἀμφισβητοῦν τήν σπουδαιότητα τοῦ προσώπου τῆς Θεομήτορος καί τήν μεγαλειώδη προσφορά της στή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ἔτσι μέ τό πέρασμα τῶν αἰώνων οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί διά στόματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἀποδίδουμε στήν Παναγία, δόξα καί ὕμνο ἐπειδή κατέχει «τά δευτερεία τῆς Ἁγίας Τριάδος» θεωρούμενη ὡς «ἡ μετά Θεόν θεός» Γι' αὐτό καί στίς ἐκτενεῖς δεήσεις μας, ἀλλά καί μετά τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων ἀναφερόμαστε στό πανάγιο Πρόσωπο τῆς Ἀχράντου Ὑπερευλογημένης Ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀναγνωρίζοντας τήν θέση της ὡς Μητέρας τοῦ Θεοῦ καί Βασίλισσας τοῦ παντός καί ζητώντας τήν πρεσβεία καί τήν προστασία της.

Οἱ αἰῶνες πέρασαν, οἱ καιροί ἄλλαξαν, οἱ ἄνθρωποι διαφοροποιηθήκαμε, οἱ καταστάσεις τῆς ζωῆς μᾶλλον ὀξύνθηκαν τό πρόσωπον τῆς Παναγίας μας ὅμως ἔμεινε ἀναλλοίωτο καί οἱ μεσιτεῖες καί οἱ πρεσβεῖες της στόν Κύριό μας καί Υἱό της δέν ἐξέλιπαν!

Ἀγαπητοί μου,

Ἄς ζητήσουμε καί σήμερα τήν μεσιτεία τῆς Παναγίας μας. Ἄς κινήσουμε τήν καρδιά μας πρός ὑμνολογία τού τιμιωτάτου προσώπου Της, λαμβάνοντας ἀπόφαση νά καθαρίσουμε τήν νοοτροπία μας ἀπό τόν ἐκκοσμικευμένο τρόπο ζωῆς, πού μᾶς ὁδήγησε στή σύγχρονη δυσχέρεια.

Ἀς ἱκετεύσουμε τήν Παναγία μας νά πρεσβεύει στόν Κύριο γιά ἐμᾶς, γιά τή ζωή καί τήν σωτηρία μας, διότι Ἐκεῖνος σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς ζωή καί σωτηρία.

Παράλληλα ἀς συνοδεύσουμε τήν ἱκεσία μας αὐτή μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία μας, μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγησή μας, μέ τά καλά μας ἔργα καί τήν φιλανθρωπία μας καί κυρίως μέ τόν ἐκκλησιασμό μας καί τήν συχνή θεία Κοινωνία.

Αὐτές εἶναι οἱ καλύτερες προϋποθέσεις γιά νά εἰσακουσθεῖ ἡ προσευχή μας καί νά λάβουμε τήν χάρη τοῦ Κυρίου μας ὡς πρόσωπα καί ὡς Ἔθνος, βοηθώντας ἑαυτούς και ἀλλήλους στίς δύσκολες στιγμές, πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Χρόνια πολλά κι εὐλογημένα!

Ἡ Παναγία σκέπη, βοηθός καί ἀντίληψις γιά ὅλους!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30