3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπ’ εὐκαιρίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Ἱεραποστολικοῦ ἔτους 2017-2018

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τήν γνωστή παραβολή τοῦ σπορέως, ὅπως μάλιστα τήν ἑρμήνευσε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ταυτίζοντας τό σπορέα μέ τό Θεανδρικό Του Πρόσωπο, τόν σπόρο μέ τόν λόγο Του καί τήν γῆ μέ τούς ἀκροατές τοῦ λόγου Του, τούς ὁποίους μάλιστα τούς διακρίνει σέ τέσσερις κατηγορίες.

Σ’ ἐκείνους, πού ἐξαιτίας τῆς ἀπιστίας τους δέν δίνουν σημασία στό λόγο Του.

Σ’ ἐκείνους, πού ἀκοῦν μέ χαρά ἀρχικῶς, ἀλλά δέν εἰσέρχονται στήν διαδικασία, νά προσπαθήσουν ἔστω, νά εὐθυγραμμισθοῦν μέ τό θεϊκό Του θέλημα.

Σ’ ἐκείνους, πού μέ ἐνδιαφέρον ἀκοῦν καί μέ ἐνθουσιασμό ξεκινοῦν νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό λόγο Του, ἀλλά ἐξαιτίας τῶν βιοτικῶν φροντίδων καί τοῦ ἐκκοσμικευμένου φρονήματός τους μετά ἀπό λίγο καιρό, παραιτοῦνται κάθε προσπαθείας.

Καί τέλος σ’ ἐκείνους πού μέ εὐχαρίστηση καί ἐνθουσιασμό ἀκοῦν καί πράττουν σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὁ κόπος καί ἡ παραμικρή τους προσπάθεια νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό καί νά ἔχει πολλαπλάσια ἀνταμοιβή σέ εὐλογία καί χάρη.

Τήν σημερινή Κυριακή, ἴσως καί νά τό θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι,  οἱ πρόγονοί μας εἶχαν τήν χαριτωμένη συνήθεια νά φέρνουν στήν Ἐκκλησία λίγο ἀπό τόν σπόρο, πού θά ἔσπερναν μετά ἀπό λίγο καιρό στά χωράφια τους, ὥστε νά διαβάσει ὁ Ἱερέας τήν εἰδική εὐχή στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας καί νά εὐλογηθεῖ ὁ κόπος καί ὁ μόχθος τῆς καλλιέργειάς τους.

Κατ’αὐτήν τήν Κυριακή δέ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ἑρμηνεία, πού δίδει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός στά παραβολικά του λόγια, ξεκινᾶ ἐπισήμως καί τό νέο Ἱεραποστολικό ἔτος, κέντρο τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ σπορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό σήμερα λοιπόν ξεκινοῦν οἱ κατά τόπους Κατηχητικές Συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας μας, τόσο γιά τά παιδιά μας, ὅσο καί γιά τούς ἐνήλικες, μέ τίς Ἐνοριακές Συνάξεις Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Πάντοτε ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη τῆς ἐν Χριστῷ μόρφωσης καί παιδαγωγίας ὡς καί ἡ δυνατότητα πνευματικῆς ἀναβάθμισης, τόσο στά παιδιά, ὅσο καί στούς μεγαλυτέρους.

Σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη χρονιά μάλιστα, ἐπιβάλλεται ἡ συμμετοχή ὅλων τῶν παιδιῶν στίς κατηχητικές δραστηριότητες τῆς κάθε Ἐνορίας, καθώς πλέον ἀπό πουθενά ἀλλοῦ δέν ἔχουν νά μάθουν γιά τήν πίστη καί τήν ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Ἐπιβάλλεται τά παιδιά μας νά μάθουν γιά τόν μόνο ἀληθινό Θεό, τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας καί τήν σωτηρία, πού μᾶς προσφέρει μέσα ἀπό τή ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Νά μάθουν καί νά ζοῦν τήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί πώς μέσα ἀπό αὐτήν θά ζητοῦν καί θά ζοῦν στή χάρη καί τό ἔλεός Του. Νά γνωρίζουν γιά τήν Παναγία μας, τόν Τίμιο Σταυρό καί τούς Ἁγίους μας.

Καί ὅλα αὐτά γιά νά ἔχουν ὀρθόδοξο ἦθος, εὐγένεια, ἀρχοντιά, κῦρος καί ὑπευθυνότητα. Γιά νά χαίρονται τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καί νά πορεύονται στο δρόμο της σωτηρίας. Γιά νά μάθουν νά ἀγαποῦν καί νά σέβονται, ὄχι μόνο τόν ἑαυτό τους, ἀλλά καί τόν Θεό καί τούς γονεῖς καί τόν συνάνθρωπο, ἀκόμη καί τήν οἰκογένεια καί τήν Πατρίδα μας, ἀξίες καί ἰδανικά, πού τόσο πολύ βάλλονται στίς μέρες μας.

Μόνον ἡ Ἐκκλησία ἐγγυᾶται τήν συνέχιση τῆς ἀληθινῆς ζωῆς στόν κόσμο καί στήν μαρτυρική μας Πατρίδα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας κράτησε ζωντανή τήν ἐθνική μας συνείδηση στά 400 χρόνια σκλαβιᾶς.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας διατήρησε τήν γλώσσα, τόν πολιτισμό καί τήν ἀνδρεία Ἑλληνόψυχη οἰκογένεια. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στήριξε τό  Ἔθνος μας στόν δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἐξαιτίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας γράφτηκε τό ἔπος τοῦ 1940 ἀπό τούς Ἕλληνες ἀγωνιστές καί προμάχους τῆς Ἐλευθερίας μας, διότι ἀπό τήν πίστη τους στόν Χριστό κινήθηκαν ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν, δηλαδή ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, γαλουχημένοι ἀπό τήν Ἁγία Μητέρα μας, δηλαδή τήν Μία, Ἁγία Καθολική (γιά ὅλους δηλαδή) καί Ἀποστολική Ἐκκλησία.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι πάντοτε ἡ μόνη ἀνοιχτή ἀγκαλιά, πού περιμένει τόν κάθε ἐμπερίστατο, προβληματισμένο, δυσκολεμένο, τόν κάθε ἁμαρτωλό, γιά νά ἀπαντήσει τά ἐρωτήματά του, νά τόν στηρίξει, νά ἐπουλώσει τίς πληγές του.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἐνώπιον ἑνός ἀκατανόητου τρόπου μετάλλαξης της ζωῆς, πού ἐπιχειρεῖται στίς μέρες μας, μόνον ὁ Χριστός καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του, μέ τήν πίστη καί τή ζωή Της μπορεῖ νά ἀνακόψει τήν αὐτοκαταστροφική μας πορεία.

Γι’ αὐτό μέ πόνο πατρικό, σᾶς παρακαλῶ νά ἐμπιστευθεῖτε τα παιδιά Σας στά Κατηχητικά Σχολεῖα καί τίς Κατηχητικές Συνάξεις τῶν Ἐνοριῶν, γιά νά μάθουν νά ζοῦν ἀληθινά.

Παρακαλῶ ἐπίσης κι Ἐσᾶς, τούς Γονεῖς ἰδιαιτέρως, ἀλλά καί ὅλους τούς Χριστιανούς μας νά ἔρχεσθε στίς κατά τόπους Κατηχητικές Συνάξεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀξιοποιώντας λίγο ἀπό τόν χρόνο τῆς ἑβδομάδος γιά τήν πνευματική σας κατάρτιση καί τήν γνωριμία μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή.

Δυστυχῶς στό μεγαλύτερο μέρος του ὁ Λαός μας ἔχει ἔλλειψη τῆς ἐμπειρίας τῆς Ὀρθόδοξης ζωῆς, γι’αὐτό καί ἀδυνατεῖ νά ἀντιδράσει σθεναρά σέ ὅλη αὐτήν τήν κακοδαιμονία, πού μᾶς περιβάλλει.

Γιατί ὅταν λείψει ὁ Χριστός ἀπό τή ζωή μας τότε ὅλα χάνονται. Κι ἐπειδή τοῦτο εἶναι γνωστό, τόσον ὁ Χριστός, ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία Του πολεμοῦνται βάναυσα στήν σημερινή ἐποχή, ὥστε νά μήν ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἐλπίδα νά σταθεῖ ὄρθιος. Βέβαια οὔτε ὁ Χριστός, οὔτε ἡ Ἐκκλησία ἔχει τήν ἀνάγκη τῆς φροντίδος μας. Ὅμως ἡ περιθωριοποίηση καί ἡ ἀπαξίωσή τους ἀποφέρουν ἀρνητικά ἀποτελέσματα στή ζωή τοῦ σύγχρονου Ἕλληνα, πού ἀσφυκτιᾶ ἀπό τήν ὁλομέτωπη ἐπίθεση τοῦ διαβόλου ἐναντίον του. Εἶναι φανερός ὁ πόλεμος ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ὁ κόσμος πλέον δέν ἐνεργεῖ μέ κριτήριο ἀνεξίθρησκο, ἕνεκα τῆς ὅποιας ἐλευθερίας ἤ δημοκρατίας, ἀλλά μέ κριτήριο ἀντίχριστο καί ἀντιεκκλησιαστικό.

Ἐμεῖς ὡς Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε τήν πορεία μας. Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε ὅτι ὁ κόσμος θά μᾶς στενοχωρεῖ καί θά μᾶς διώκει, ἀλλά νά ἔχουμε θάρρος γιατί Ἐκεῖνος νίκησε τόν κόσμο. Τοῦτο σημαίνει, πώς δέν κατηγοροῦμε κανένα γιά τήν διαπίστωσή μας αὐτή, πού δέν εἶναι καί κάτι πρωτόγνωρο, ἀλλά φροντίζουμε νά συγκροτήσουμε τήν πνευματική μας ζωή καί νά μορφώσουμε τήν κοινωνία μας μέ τόν Χριστό. Ὁ Χριστός μᾶς διαβεβαίωσε, πώς τίποτε δέν μποροῦμε νά κάνουμε χωρίς Ἐκεῖνον καί πώς ἄν εἶναι ’Εκεῖνος μαζί μας κανείς δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐναντίον μας.

Γι’ αὐτό καί πάλι σᾶς παρακαλῶ νά συνδεθεῖτε μέ τίς Ἐνορίες Σας. Νά ἐκκλησιάζεσθε κάθε Κυριακή οἰκογενειακῶς. Νά προτρέπετε τά παιδιά σας νά συμμετέχουν στίς κατηχητικές μας δραστηριότητες. Καί νά ἀφιερώνετε κι Ἐσεῖς λίγο χρόνο, κάποιο ἀπόγευμα τῆς Ἑβδομάδος νά μαθαίνετε γιά τήν πίστη καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, πού θά ἀνακοινωθεῖ ἀπό τήν Ἐνορία.

Στόχος καί σκοπός μας εἶναι νά ὑπάρχουμε γῆ καλή καί ἀγαθή, πού θά ὑποδεχόμαστε τό λόγο τοῦ Θεοῦ γιά νά καρποφορεῖ καί σ’ αὐτήν τήν ζωή καί αἰωνίως ἐν Χριστῷ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής μας.

Σᾶς εὔχομαι πλούσιο τόν θεῖο φωτισμό καί κάθε εὐλογία πνευματική

στό νέο Ἱεραποστολικό ἔτος

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

^ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30