3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ Κ. Κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2017

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

«Ἐπεφάνη γάρ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις.»(Τιτ. β΄, 11). Ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων, πού σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει εἶναι γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς αἰτία μεγάλης χαρᾶς καί πανηγύρεως, γιατί στόν ποταμό Ἰορδάνη ἔχουμε τήν πρώτη φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως ψάλλουμε καί στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς.

Ὁ Πατέρας ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα συνιστοῦν τήν Τριαδική Θεότητά μας. Εἶναι Ἕνας Θεός, πού διακρίνεται σέ τρεῖς Ὑποστάσεις, σέ τρία Πρόσωπα. Τά τρία αὐτά Πρόσωπα ὑπάρχουν ὁμοουσίως, ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως. Ἔχουν κοινή τήν φύση, τήν οὐσία, τήν ἐνέργεια καί τή δόξα. Ὁ Πατήρ γεννᾶ προαιωνίως τόν Υἱό καί ἐκπορεύει τό Πανάγιο Πνεῦμα.

 

Τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας ζοῦν μέ ἀγάπη, κινοῦνται μέ ἐλευθερία καί βιώνουν τήν ἑνότητα. Ἡ Τριαδική ἑνότητα εἶναι δεδομένη. Ὑπάρχει ἀλληλοπεριχώρηση ἀγαπωμένων προσώπων: Τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὑπάρχει ἀδιάσπαστη ἑνότητα Προσώπων. Ἀδιάπτωτη ἀγάπη. Ἀληθινή ἐλευθερία κάθε Προσώπου.

Αὐτόν τόν Τριαδικό τρόπο ζωῆς προτείνουν στόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος κοινωνεῖ μέ τόν Τριαδικό Θεό μέσα ἀπό τήν ἄκτιστη Χάρη Του, πού εἶναι κοινή ἐνέργεια τῆς Τριαδικῆς Θεότητας καί πού ζωοποιεῖ καί θεοποιεῖ τόν ἄνθρωπο.

Ὁ Θεός ἀπό τήν ἀρχή ἀποτελεῖ τήν βάση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Μόνο μέσα ἀπό τόν Θεό καί διά τοῦ Θεοῦ θά φτάσουμε στήν πραγματική μας Θέωση. Ὅταν κάποιος ἀρνεῖται τόν Θεό, τότε συνεκδοχικῶς ἀρνεῖται τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο. Ὁ πολιτισμός μας δυστυχῶς θεμελιώθηκε στήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καί ἐπαγγέλεται νέους κόσμους χωρίς Θεό. Καί νά ποῦ φθάσαμε!

Εὐτυχῶς ὅμως ὁ Θεός ἔγινε γιά χάρη μας τέλειος ἄνθρωπος καί εἰσῆλθε στόν κόσμο γιά νά δείξει τήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Δέν μᾶς κατήργησε ἐπειδή ἀποτύχαμε στήν καθ’ ὁμοίωσιν κοινωνία μαζί Του, ἀλλά μᾶς ἀνακαίνισε!

Μέ τήν ἐνανθρώπησή του προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση, πού εἶναι τό κοινό στοιχεῖο ὅλων μας. Εἴμαστε ὅλοι τό ἴδιο ἄνθρωποι, ἀλλά ὁ καθένας ἔχει τό δικό του μοναδικό, ξεχωριστό καί ἀνεπανάληπτο πρόσωπο. Ἔχουμε λοιπόν μία κοινή ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία ὑπάρχει σέ πολλά ἀνθρώπινα πρόσωπα. Ἐπί τῇ βάσει αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἑδράζεται καί ὅλη ἡ φιλανθρωπική προσπάθεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία στίς ἡμέρες μας φαίνεται περισσότερο ἀναγκαία ἀπό ἄλλες ἐποχές.

Γιά τόν λόγο αὐτό, στήν θέση τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, τόν ὁποῖον ἐδῶ καί χρόνια δέν πραγματοποιοῦμε ἐξαιτίας τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων ὅλων, σᾶς παρακαλοῦμε σήμερα νά στηρίξετε τόν δίσκο, πού θά περιαχθεῖ, μέ τήν ἀρχοντική ἀγάπη, πού σᾶς διακρίνει ὥστε μέ τήν προσφορά σας νά στηρίξετε τήν συνέχιση τοῦ φιλανθρωπικοῦ μας ἔργου, τόσο μέσα ἀπό τό ἐκκλησιαστικό μας Γηροκομεῖο «Εὐγηρίας Πρόνοια» στό Καρλόβασι, ὅπου φιλοξενοῦνται 35 Γεροντάκια, ὅσο καί μέσα ἀπό τό Κοινωνικό μας Παντοπωλεῖο «Η ΑΓΑΠΗ», ἀλλά καί διά τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως ἀπόρων καί ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν στήν Τοπική μας Ἐκκλησία γιά τακτικά καί ἔκτακτα βοηθήματα, νοσήλεια καί φάρμακα ἀσθενῶν, βοηθήματα Χριστουγέννων καί Πάσχα, μαθητικά καί φοιτητικά δίδακτρα, ὑποτροφίες καί ἐνοίκια, ἐξοδα θέρμανσης, ἐξόφληση λογαριασμῶν ΔΕΗ καί ΟΤΕ κ.ἄ., τά ὁποῖα μέχρι τέλους Νοεμβρίου τοῦ ἄρτι παρελθόντος ἔτους 2016 ἀνήρχοντο στό ποσόν τῶν 30.000 ευρώ.

Εὐχαριστώντας ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν ἀγάπη καί τήν γενναιότητα τῆς καρδίας σας καί τονίζοντας, ὅτι τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται πολύ ἀπό τήν Τοπική μας Ἐκκλησία μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, εὔχομαι ὁλοψύχως ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός νά ἁγιάζει τήν ζωήν καί τίς οἰκογένειές σας, τήν Πατρίδα μας καί τά Νησιά μας γιά Χρόνια πολλά κι εὐλογημένα! Μέ πατρική ἀγάπη τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31