3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Γιά μία ἀκόμη φορά ἑορτάζουμε τό παμμέγιστο γεγονός τῆς παγκοσμίου Ἱστορίας, τήν κάθοδο τοῦ Θεοῦ στήν γῆ γιά νά ἀνυψωθεῖ ὁ ἄνθρωπος στόν οὐρανό. «Ἄνθρωπος γίνεται ὁ Θεός, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται» δηλ. Γίνεται ὁ Θεός αὐτό πού εἴμαστε γιά νά γίνουμε ἐμεῖς αὐτό, πού Ἐκεῖνος εἶναι» (Παύλος Εὐδοκίμωφ) «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.» (Ἰω. γ΄ 16)

Γεννήθηκε ὁ Χριστός γυμνός γιά νά ντύσει τόν ἄνθρωπο. Γεννήθηκε πτωχός γιά νά πλουτίσει τήν ἀνθρωπότητα. Γεννήθηκε ἀδύνατος γιά νά κάνει δυνατούς τούς ἀνθρώπους. Μέσα στή φτωχική φάτνη, στό πρόσωπο τοῦ θείου Βρέφους ἔχουμε τόν τύπο τοῦ νέου ἀνθρώπου καί μιᾶς νέας ἀνθρωπότητος. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἔλεγε, πώς ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ μας ἦταν ἡ ἄνοιξη γιά μιά νέα ἀνθρωπότητα.

Ἀποκορύφωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Προσφορά. Ὁ ἄνθρωπος ἀνυψώνεται, ἐξαγιάζεται καί κατά χάριν θεώνεται. Ὅμως ἐναπόκειται στή θέληση τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἐλευθέρου ἀνθρώπου νά κάνει κτῆμα του τήν προσφορά αὐτή τοῦ Θεοῦ ἤ καί νά τήν περιφρονεῖ. Καί εἶναι βέβαιο, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, πού δέχεται μέ τήν ἐλευθέρα θέλησή του τήν προσφορά αὐτῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μεταμορφώνεται σε καινή κτίση, ἐξαγιάζεται καί προγεύεται ἀπό τήν παρούσα ζωή τῆς παραδείσιας μακαριότητας.

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε τήν μεγάλη δωρεά, τό μεγάλο προνόμιο νά εἴμαστε Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι. Ἡ Ὀρθοδοξία μᾶς προσφέρει αὐθεντικό τόν Ἐνανθρωπήσαντα Λυτρωτή μας χωρίς παραχαράξεις καί παραποιήσεις.

Δυστυχῶς τά ἐφετινά Χριστούγεννα μᾶς βρίσκουν ὡς Ἕλληνες καί ὡς Ἑλλαδική κοινωνία σέ ὄχι εὐχάριστη κατάσταση. Πληθωρικά τά μηνύματα παρακμῆς, ἀποσυνθέσεως, ἀσυδοσίας, διχόνοιας, ἀγριότητας καί θήρας μικροσυμφερόντων παντοῦ. Ἡ πληθύς τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων, τό αἴσθημα ἀνασφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο, οἱ δυσμενεῖς ἐξωτερικές συνθῆκες, τό προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα, τά ἐθνικά θέματα ἐν γένει καί κυρίως ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται δέν ἐπικρατεῖ στήν διάνοια καί στήν καρδιά μας ὁ ὑγιής προβληματισμός καί ἡ ὀρθή αὐτοκριτική.

Κι ὅμως γιορτάζουμε Χριστούγεννα! Ὁ Σωτῆρας ἦλθε. «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» «Λύτρωσιν ἀπέστειλεν Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ». Ἄρα ὑπάρχει δυνατότητα ἐξόδου ἀπό τό χάος καί τά ἀδιέξοδα. Ἕνας εἶναι ὁ Σωτῆρας καί τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν καί πρός αὐτόν πρέπει νά καταφύγουμε.

Ὅλοι μας πρέπει νά ἁπλώσουμε τά χέρια γιά νά πιάσουμε τοῦ Θεοῦ τά χέρια.

Ὅλοι μας πρέπει νά ἀνέβουμε ψηλά γιά νά φθάσουμε στόν Θεό, πού κατέρχεται στή γῆ.

Ὅλοι μας πρέπει νά θελήσουμε νά κάνουμε βήματα πρός τόν Χριστό, γιά νά εἴμαστε μαζί Του καί τότε ὁ Ἐμμανουήλ θά εἶναι μαζί μας.

Ἀγαπητοί μου,

Ὅλοι μας πρέπει νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων.

Νά ἀφυπνισθοῦμε πνευματικά.

Νά στρέψουμε τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τῆς καρδιᾶς μας πρός τόν Χριστό.

Νά βάλουμε τόν Χριστό πάνω ἀπό ὅλα τά ἀγαθά καί πάνω ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ κόσμου.

Νά γίνουμε σωστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τοῦ βιώματος καί τῆς πράξεως καί ὄχι μόνο τῶν λόγων.

Νά γιορτάσουμε Χριστούγεννα χωρίς κοσμικές συμβατικότητες, χωρίς ἐπιφανειακές σαρκικές χαρές, ἀγωνιζόμενοι γιά τήν προσωπική μας ἀλλοτρίωση ἀπό κάθε ἁμαρτωλό βίωμα.

Νά μήν ξεχνᾶμε, ὅτι ἐνῶ ὅλα τά ἄλλα ἔρχονται καί παρέρχονται, ὁ Χριστός μένει εἰς τόν αἰῶνα!

Καλά κι εὐλογημένα Χριστούγεννα. Χρόνια Πολλά.

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας
+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31