3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τό δίλεπτον...τῶν Φούρνων-Κορσεῶν

Κατόπιν τῆς ἐντολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβῆς ἀκριτικός μας Λαός, πονεμένος και ἀπό τόν μεγάλο σεισμό τοῦ Ὀκτωβρίου 2020, ἀνταποκρίνεται μέ ἀρχοντιά στήν πατρική ἔκκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου καί προσφέρει πληθώρα τροφίμων καί ἐνδυμάτων, εἰς τρόπον ὥστε ἐντός τῶν ἑπομένων ἡμερῶν, μετά καί τήν ὁλοκλήρωση τῆς παραλαβῆς καί ἀπό τήν Ἰκαρία, νά εἶναι ἔτοιμα νά ἀποσταλοῦν στούς σεισμοπλήκτους Ἀδελφούς τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας.

Ἐντυπωσιακή ἦταν ἡ συμμετοχή τῶν ἀκριτικῶν καί κατά τι ξεχασμένων ἀπό τήν κεντρική Διοίκηση Φούρνων-Κορσεῶν. Καί τοῦτο διότι καί ἀπό τίς τρεῖς Ἐνορίες: τοῦ Ἁγίου Νικολάου Φούρνων, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσομηλιᾶς καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θύμαινας, οἱ εὐσεβεῖς ἀκρῖτες μας συμμετέσχον «κατανοοῦντες ἀλλήλους εἰς παροξυσμόν ἀγάπης καί καλῶν ἔργων» (βλ. Ἑβρ. ι΄24), τό ὁποῖο μᾶς θύμισε τό δίλεπτο τῆς χῆρας, καθώς τήν ἐπαίνεσε ὁ Κύριός μας, διότι παρά τήν πτωχεία καί τήν ἐμπερίστατη ζωή της, προσέφερε ὁλοθύμως τό ὑστέρημά της (βλ. Λουκ. κα΄1-4).

 IMG-b8f54e5655557d60d14515f7aa8e877c-V.jpg

IMG-c04834ea7d606c3a3022f8b42b6b15b0-V.jpg

Εκτύπωση Email

Τεσσαρακονθήμερον Ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

IMG-acdd48e5cbf82b9c23d44f75ab5d02c4-V.jpg

«Καὶ τὰ μὲν ἀποδεδώκαμεν, τὰ δὲ δώσομεν, τὰς δι᾿ ἔτους προσφέροντες τιμάς τε καὶ μνήμας, οἵ γε τῷ βίῳ περιλειπόμενοι. Σὺ δὲ ἡμῖν οὐρανοὺς ἐμβατεύοις, ὦ θεία καὶ ἱερὰ κεφαλή,...».

(Γρηγορίου του Θεολόγου, Ἐπιτάφιος εἰς Καισάριον τόν ἑαυτοῦ ἀδελφόν)

 

Συμπληρωθέντος, σύν Θεῷ, τοῦ χρόνου τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου, τῇ Κυριακῇ τῶν Ἀπόκρεω 19ῃ Φεβρουαρίου 2023 καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς γενετείρας αὐτοῦ Χώρας Σάμου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἒλαβε χώραν τό τεσσαρακονθήμερον ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ αἰωνίας μνήμης καί μακαρίας ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Πατρός καί Πατριάρχου κυροῦ Εἰρηναίου.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Εὐσέβιος μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Σάμου, ὅπου καί τέλεσε ἐπιμνημόσυνον τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου.  

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι εἰς τό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐτόνισε τήν κατ’ ἀγαθήν συγκυρίαν τέλεσιν τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου, καθ’ ἥν ἡμέραν ποιούμεθα τήν λειτουργικήν ἀνάμνησιν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου καί εὐχαρίστησε τούς πολλούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς μας, οἱ ὁποῖοι «ἀπό φυλακῆς πρωΐας» ἔσπευσαν νά συμμετάσχουν εἰς τάς ἀνωτέρω ἐπιμνημοσύνους δεήσεις, ἐποφειλομένης εὐγνωμοσύνης καί ἐξιδιασμένης τιμῆς, πρός τόν ἐκ Χώρας Σάμου ὁρμηθέντα μακαριστόν Πρωθιεράρχην τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἕνεκεν.

IMG-fe40acb7c37b681c22fad9ddcb2ead4a-V.jpg

IMG-95e84559b950da630a79365e82b820ea-V.jpg

Εκτύπωση Email

Συμπληρουμένων σύν Θεῷ τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου

camacho-33.jpg

Συμπληρουμένων σύν Θεῷ τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου, τῇ προσεχῇ Κυριακῇ τῶν Ἀπόκρεω 19ῃ Φεβρουαρίου 2023 καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς γενετείρας αὐτοῦ Χώρας Σάμου, τελεσθήσεται ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας θά λάβῃ χώραν τό τεσσαρακονθήμερον ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Εἰρηναίου.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος θά μεταβῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Σάμου, ὅπου καί θά τελέσῃ ἐπιμνημόσυνον τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου.  

Ἡ παρουσία καί συμπροσευχή ὅλων ἀποτελεῖ ἐποφειλομένη εὐγνωμοσύνη πρός τόν ἐκ Χώρας Σάμου ὁρμηθέντα μακαριστόν Πρωθιεράρχην τῆς Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας μας.

Εκτύπωση Email

Συγκέντρωση ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ γιά τούς σεισμοπαθεῖς τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας  ἀνταποκρινομένη ἄμεσα στήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας νά προβεῖ στή συλλογή ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ γιά τούς σεισμοπαθεῖς τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας, προτρέπει ὅσους ἐπιθυμοῦν καί μποροῦν ἀπό τήν προσεχῆ Κυριακή 12 Φεβρουαρίου ἕως καί τήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 νά προσέρχονται γιά τήν Σάμο, στούς Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς μας καί στό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο στό Βαθύ καθώς καί στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο στό Καρλόβασι, γιά τήν Ἰκαρία στούς Ἱερούς Ναούς Ἁγίου Νικολάου Ἁγίου Κηρύκου, Ἁγίου Χαραλάμπους Εὐδήλου καί Ἁγίου Δημητρίου Ραχῶν, γιά τούς Φούρνους στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Φούρνων  καί νά προσφέρουν τά ἀκόλουθα εἴδη:

  1. Καινούργια κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, παλώματα)
  2. Ἐμφιαλωμένο νερό
  3. Γάλα μακρᾶς διαρκείας
  4. Ζυμαρικά
  5. Ρύζι και
  6. Ὄσπρια.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας προσεύχεται στόν Θεό νά ἀναπαύσει τά θύματα τῆς τραγωδίας, νά παρηγορεῖ καί νά δίνει κουράγιο σέ ὅσους δοκιμάζονται. Παρακαλεῖ ὅλους θερμᾶ νά ἀνταποκριθοῦν σέ αὐτή τήν πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἀποδείξουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μας γιά ὅσους ἔχουν τήν ἀνάγκη μας.

Ἐξάλλου καἰ ἐμεῖς έχουμε δοκιμαστεῖ ἀπό τόν ἐγκέλαδο.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31