3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

1678039539941.jpg

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τήν ὀποία ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τήν μνήμη τῆς ἀναστυλώσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καί κηρύσσει τό μυστήριο τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου πίστεώς μας ἑορτάστηκε μέ ἐπίκεντρο κατά τό ἒθος στό Καρλόβασι. Δυστυχῶς ὂχι στό μεγαλοπρεπή Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Κοιμ. τῆς Θεοτόκου λόγω τῆς καταστροφῆς του ἀπό τό σεισμό τῆς 30ης Ὀκτωβρίου 2020 ἀλλά σέ αἲθουσα πνευματικοῦ κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητρπόλεώς μας πού λειτουργικά φιλοξενείται ἡ Ἐνορία.

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τόν ὂρθρο, τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία καί κήρυξε τό θεῖο λόγο. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἀναπέμφηκε εἰδική ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν δεκάδων ἀθώων θυμάτων κατά τό τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στή περιοχή τῶν Τεμπῶν. Ἐκφωνήθηκε τό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί ἀνεγνώσθηκε κατά τήν τάξιν ὑπό τού Σεβασμιωτάτου τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας. Λόγω τῆς κακοκαιρίας καί τῆς καταρακτώδους βροχῆς δέν πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τῶν ἐνοριῶν Ἱ.Ν. Κοιμ. τῆς Θεοτόκου, Ὁσίας Ματρώνης καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀνά τήν πόλη τῶν Καρλοβασίων.

1678040214842.jpg

1678040214874.jpg

1678039539889.jpg

1678039539571.jpg

1678040214858.jpg

Εκτύπωση Email

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1677665011588.jpg

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας κινουμένη πάντοτε ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, πού ἀγκαλιάζει κάθε ἂνθρωπο καί μάλιστα τόν πονεμένο καί δοκιμαζόμενο, συγκέντρωσε ἀνθρωπιστική καί ἐπισιτιστική βοήθεια γιά τούς σεισμόπληκτους Ἀδελφούς τῆς Βόρειας Συρίας καί τῆς Νότιας Τουρκίας. Μᾶς συγκίνησε βαθύτατα ὁ ἀκριτικός μας λαός τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρινόμενος στό κάλεσμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐξεδήλωσε ὁλοπρόθυμα τά φιλανθρωπικά αἰσθήματά του (ἐξάλλου γνωρίζει καλά τί σημαίνει σεισμός καί τί ἐπιφέρει, ἀφοῦ τόν ἒζησε τήν 30η  Οκτωβρίου 2020).

Σήμερα λοιπόν «ἀναχωρεῖ» ἡ συγκεντρωθεῖσα ὑλική συμπαράσταση τῶν Ἀκριτῶν μας, ἀποτελουμένη ἀπό 23 παλέτες  (17 ἀπό τή Σάμο, 4 ἀπό τήν Ἰκαρία καί 2 ἀπό τούς Φούρνους) καί θά παραδοθεῖ ἄμεσα, καθ’ ὑπόδειξιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στόν Φιλανθρωπικό Ὀργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὥστε σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ φθάσουν στὸν προορισμό τους καὶ νὰ θεραπεύσουν ὁρισμένες ἀπό τὶς βασικές ἀνάγκες τῶν ἐκεῖ δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας.

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν πρώτη στιγμή παρακολουθοῦσε ἐκ τοῦ σύνεγγυς καί συντόνιζε τήν ὅλη προσπάθεια, εὐχαρίστησε τόν φιλάνθρωπο λαό τῆς ἀκριτικῆς μας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Φούρνων-Κορσεῶν, διά τήν ἄμεση κι ἀρχοντική ἀνταπόκρισή του, ὡς καί τούς Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν μας, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν δραστηριοποιούμενοι ἀναλόγως καί ὃλους ὅσους ἐθελοντικῶς βοήθησαν, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Ἐθελοντική Ὁμάδα Πυρασφαλείας Σαμίων.

Θερμές εὐχαριστίες ἀπηύθυνε ἐπίσης πρός τήν Μεταφορική Ἐταιρεία Ἰκαρίας «ΠΑΝΑΣ» καί τήν Μεταφορική Ἐταιρεία Σάμου «ΝΕΣΤΩΡ» τοῦ κ. Ἰακώβου Καραγιάννη, γιά τήν δωρεάν μεταφορά στήν Ἀθήνα.

1677665011526.jpg

1677756281379.jpg

1677665011428.jpg

1677665011750.jpg

Εκτύπωση Email

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023

kataniksi.jpg

«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία·...»

Μέ αὐτούς τούς λόγους ἀπό τό Δοξαστικό Τροπάριο τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀναγγέλει μέ πνευματικό πανηγυρικό τρόπο τήν ἔναρξη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς ὁποίας κύρια χαρακτηριστικά εἶναι ἡ νηστεία, ὑλική καί πνευματική καί ἡ ἐκτενέστερη προσευχή, κατ’ ἰδίαν, ἀλλά καί ὡς συμμετοχή στήν κοινήν λατρευτικήν ζωήν Της.

Πρός τοῦτο φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας ὅτι:

 Κάθε Κυριακή τῶν ἕξι ἑβδομάδων τῶν Νηστειῶν καί ὥρα 18.00΄θά τελεῖται ἡ ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά πραγματοποιεῖται διδακτική ὁμιλία πνευματικοῦ-θεολογικοῦ περιεχομένου, πρός πνευματικήν ὠφέλειαν ὅλων, ὡς ἐξῆς:

- Στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Βαθέος διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Βαθέος.

 - Στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Καρλοβασίων,  διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Καρλοβασίων.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεω τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Πυθαγορείου-Μυτιληνιῶν.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Ὁσίου Ἀντωνίου Μαραθοκάμπου, διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Μαραθοκάμπου.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν Ἅγιον Κήρυκον, διά τήν Ἰκαρίαν.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Φούρνων διά τούς Φούρνους.

 Μόνη ἐξαίρεση ἡ τέλεση τοῦ  Δ΄ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν Ἱ. Μ. Τιμίου Σταυροῦ διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Πυθαγορείου καί στόν Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Μεσαίου Καρλοβάσου διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Καρλοβασίων, λόγῳ τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ ὁποία πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ ἑορτάζεται κατ’ αὐτάς.

Καλόν ἐπίσης καί ἐπωφελές διά τήν ἐπιτελουμένην ἄσκησιν τῶν ἡμερῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ κατά δύναμιν συμμετοχή στίς καθημερινές ὀρθρινές ἱερές Ἀκολουθίες καί κυρίως στήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, ἡ οποία θά τελεῖται σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τό ἀπόγευμα κάθε Δευτέρας, Τρίτης καί Πέμπτης, ὡς καί στήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, τό ἀπόγευμα κάθε Παρασκευῆς.

Ὑπενθυμίζομεν, ὅτι ἐπάναγκες διά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβασιν τῶν πνευματικῶν μας ἀγώνων εἶναι ἡ κατόπιν προετοιμασίας συχνή θεία Κοινωνία, κατά τίς Θεῖες Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Δώρων, κάθε Τετάρτην τό ἀπόγευμα καί τό πρωΐ κάθε Παρασκευῆς, ἀλλά και στίς θείες Λειτουργίες κάθε Σάββατον καί ἰδίᾳ τίς Κυριακές τῶν Νηστειῶν. Πρός τοῦτο θά ἀνακονωθεῖ συντόμως καί τό Πρόγραμμα διά τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, διά τήν καλυτέραν πνευματικήν προετοιμασίαν ὅλων.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι κατά βάσιν ἀσκητική καί ἡ πίστη μας φαίνεται μέσα ἀπό τήν ἄσκηση, ὅταν βεβαίως ὁδηγεῖ στήν θεία Κοινωνία του Χριστοῦ.

Ἄς ἀγωνισθοῦμε μέ ταπεινό φρόνημα, διακριτικά καί θεάρεστα.

Ἄς ἀγωνισθεῖ ὁ καθένας μέ τή δύναμή του, ἀλλά μέ τή βεβαιότητα, ὅτι Θεός θά ἀποδώσει στόν καθένα τό ὀφειλόμενον. Διότι εὐτυχῶς «ἡ μεγαλύτερη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, εἶναι πώς  ὄχι ἀνάλογα μέ τό ἀποτέλεσμα, ἀλλά ἀνάλογα μέ τή διάθεση καί τήν προαίρεση μετράει ὁ Θεός τήν ἐπίδοσή μας καί μᾶς ἐπιβραβεύει.»

Καλή καί εὐλογημένη

ἡ ἐπί θύραις Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31