3 islands

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

apostolos_paulos.jpg

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ.κ Ευσεβίου

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι μία ἀπό τίς κορυφαῖες ἀνθρώπινες μορφές ἐντός τῆς πνευματικῆς πορείας τοῦ κόσμου. Τό μεγαλεῖο τῆς προσωπικότητός του ἀναδεικνύεται ἀπό τήν μεταστροφήν του, ὅταν ἀπό τήν πλάνη του ὡς διώκτου τοῦ Χριστιανισμοῦ μετεβλήθη διά τῆς ἄνωθεν θείας κλήσεως σέ διαπρύσιο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου καί φλογερό διδάσκαλο τῆς Οἰκουμένης, σέ ἀκατάβλητο ἀγωνιστή τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας καί ἑρμηνευτή καί θεμελιωτή τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου μας στόν κόσμο.

Οἱ ἀγῶνες καί οἱ ἀγωνίες του μαρτυροῦν τή φλόγα τῆς πίστεώς του στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔφθασε μέχρι τρίτου Οὐρανοῦ καί ἄκουσε «ἄρρητα ρήμματα, ἅ οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι»

Ἀλύγιστος εἰς τήν πίστιν, ἀγωνιζόταν ἐνώπιον ἡγεμόνων καί κριτῶν γῆς, ἐνώπιον φανατισμένων ὁμοεθνῶν. Πάλευε μέ τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου καί διέτρεχε κινδύνους ποταμῶν, κινδύνους ληστῶν, κινδύνους ἐν ἐρημίᾳ, ἐν πόλει, ἐν θαλάσσῃ ἐν ψευδαδέλφοις. Πειρασμοί, κίνδυνοι, κακουχίες, φυλακίσεις, δοκιμασίες· ὅλα γιά τήν ἀγάπη καί δόξα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ τά τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι». Ὅλην του τήν ζωήν τήν ἐθυσίασε διά τήν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου, διά νά θανατωθεῖ στό τέλος ὡς μάρτυρας τῆς ἀληθείας.

Ἡ φυσιογνωμία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί σήμερα μεσουρανεῖ, ὡς φῶς αἰώνιο. Τό κήρυγμά του πάντα ἐπίκαιρο, ὁδηγεῖ καί ἐμψυχώνει τούς ἀνθρώπους στούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς καί γεννᾶ μέσα τους τήν ἐλπίδα τῆς λυτρώσεως.

Ἡ θεολογία του παρουσιάζει τόν Χριστιανισμό, μία πνευματέμφορη καί ἐλεύθερη θρησκεία «τῇ ἐλευθερίᾳ ᾗ Χριστός ὑμᾶς ἐλευθέρωσε» ( Γαλ. ε, 1).

Οἱ Ἐπιστολές του ἔχουν κέντρο τους τόν Χριστό ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή «εἰ Χριστός οὔκ ἐγήγερται ματαία ἡ πίστις ἡμῶν» (Α’Κορ. ιε΄,7), ἐξηγοῦν τά μυστήρια τῆς δημιουργίας, καθορίζουν τούς υψηλούς σκοπούς τῆς ζωῆς, ἀποβλέπουν εἰς τόν φωτισμό, τήν μεταμόρφωση, τήν πνευματοποίηση καί τήν θέωση τοῦ ἀνθρώπου.

Τά διδάγματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τόν μνημειώδη  ὕμνο τῆς ἀγάπης (Α΄Κορ. ιγ΄) ἕως τήν ἀγαπητική σχέση καί τήν ἀπόλυτη ἑνότητα μεταξύ τῶν Χριστιανῶν (Α΄Κορ. α΄, 13) εἰρηνεύουν καί γαληνεύουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θεωρεῖται μαζί μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο, ὡς  ἱδρυτής τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἀφοῦ πέρασε καί ἀπό τή Σάμο (Πραξ. κ΄, 15-16) γι’ αὐτό καί εἶναι πολύς ὁ σεβασμός τοῦ λαοῦ μας καί μεγάλη ἡ τιμή.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ τίς 6 Ἐπιστολές του ἀπό τή Μακεδονία μέχρι τήν Πελοπόννησο δείχνουν γιά ἐμᾶς τούς σημερινούς Ἔλληνες, τόν δρόμο γιά νά μείνουμε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. «Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις»   (Β΄Θεσ.΄β΄, 15).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διά τῆς ὁμολογίας Του ὅτι ὁ Κύριός μας «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιδ΄, 8) μᾶς προτρέπει νά παραμείνουμε σταθεροί καί ἀμετακίνητοι στό καθαρά δογματικό καί ἠθικό περιεχόμενο τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί στό λυτρωτικό καί σωτήριο λατρευτικό χαρακτῆρα τῆς Ἐκκλησίας μας, πού καί σήμερα ἀνακουφίζει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.

Ὁ Κύριος διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, νά εὐλογεῖ ὅλους σας, τίς οἰκογένειές σας καί ἰδιαίτερα τό νησί μας.

*Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου τον Ιούνιο του 2008

Εκτύπωση Email

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

αποστολοσ_παυλοσ.jpg

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν γιά νά ὑπενθυμίσει σέ ὅλους τούς Σαμίους τήν διέλευση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τό νησί μας, κατά τήν τρίτη Ἀποστολική Περιοδεία («παρεβάλομεν εἰς Σάμον», Πραξ.κεφ.20,στ.15), θά τελέσει ὑπαίθριο πανηγυρικό Ἑσπερινό, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου ὄπισθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἀπέναντι τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τήν Δευτέραν  29 Ἰουνίου καί ὥρα 19.00μ.μ.

Στήν κατανυκτική, αὐτή, λατρευτική ἐκδήλωση ὀφείλουμε νά δώσουμε τό παρόν, ὥστε νά ἐκζητήσουμε τίς πρεσβεῖες τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Εκτύπωση Email

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ Κ.Κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ

Στιγμιότυπο_οθόνης_482.png

Με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εορτάστηκε σήμερα το πρωί η μνήμη του αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου της πόλεως της Σάμου , ημέρα κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ.κ Ευσέβιος , άγει τα ονομαστήριά του.

received_2500110503635160.jpeg

Της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προέστη ο εορταζόμενος  Μητροπολίτης μας  κ.κ Ευσέβιος και συλλειτούντων   Ιερέων  της Ιεράς Μητροπολεώς μας καθώς και κληρικών που ταξίδεψαν για να παραβρεθούν στα ονομαστήρια αυτού.

20200622_091440.jpg

Το θείο λόγο κήρυξε ο Πρωτοσύγκελλος  της Ιεράς  Μητροπολεώς μας   Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Σωτήριος Κοσμόπουλος .

received_719705088828354.jpegreceived_579306042785382.jpeg

IMG-949de26091d47af56a6aa712b136d5bb-V.jpg

Την παραμονή της εορτής τελέστηκε  Αρχιερατικός εσπερινός στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων στο Παλαιό Καρλόβασι Σάμου στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ Ευσέβιος με την συμμετοχήτου Ιερού  Κλήρου, των αρχών  καιτου ευσεβούς  λαού της Ιεράς Μητροπόλεως μας . Τον Θείο Λόγο διακόνησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Βησσαρίων Καραλάσκος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος .

20200621_192139.jpg

20200621_200437.jpg

Στο τέλος των Ιερών ακολουθιών ο Σεβασμιώτατος  Ποιμενάρχης μας ευχαρίστησε εγκαρδίως όσους παρέστησαν τιμώντας την Μνήμη του Αγίου προστάτου  του επικαλούμενος την Χάρη του Αγίου Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου για όλους.

20200621_194005.jpg

Να σημειωθεί πως φέτος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συμπληρώνει 25 έτη διακονίας στην κατά Σάμον, Ικαρίαν και Κορσεούς Εκκλησία .

Εκτύπωση Email

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ Κ.Κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ_ΕΥΣΕΒΙΟΣ_2.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀκολουθώντας τήν προτροπήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τήν Πρός Ἑβραίους ἐπιστολή (ιγ΄7): «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ» δηλ. «Νά θυμᾶστε πάντοτε τούς πνευματικούς σας ἡγέτες καί προεστούς, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἐδίδαξαν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ», καλούμαστε ὅλοι μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, στίς 22 Ἰουνίου, κατά τήν ὁποίαν τελεῖται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Εὐσεβίου, Ἐπισκόπου Σαμοσάτων, νά ἐκφράσουμε τήν τιμή καί τήν ἀγάπη μας πρός τόν σεπτόν Ποιμενάρχη μας, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί 25 συναπτά ἔτη ἀναλώνεται εἰς τήν ποιμαντικήν διακονίαν τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν, τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, καθώς τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός διά τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί κυρίως νά προσευχηθοῦμε γιά νά Τόν διαφυλάττει ὁ Κύριος καί νά τόν χαρίζει σ’ ἐμᾶς σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾷ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας Του.

Τό Πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἐξῆς:

Τήν Κυριακήν 21ην Ἰουνίου 2020 καί ὥρα 19.00΄-21.00΄ θά τελεσθῇ, Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τό ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Εὐσεβίου, εἰς τό Παλαιό Καρλόβασι.

Τήν Δευτέραν 22αν Ἰουνίου 2020 καί ὥρα 07.00΄-10.30΄ θά τελεσθῇ Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σάμου.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἑορταζόμενος Ποιμενάρχης μας θά δεχθεῖ τίς εὐχές τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31